PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

11 lutego 2018

Jest to pakiet jazd doszkalających przed egzaminem państwowym dla osób, które jeszcze nie opanowały biegle zadań egzaminacyjnych w stopniu umożliwiającym ich zaliczenie za pierwszym razem. Kurs ten zalecany jest każdemu, kto miał przerwę dłuższą niż 1 miesiąc pomiędzy ostatnim szkoleniem, a wyznaczonym egzaminem państwowym. Wymagamy także odbycia tego szkolenia dla osób które nie są naszymi … Więcej

Agrafka

13 stycznia 2018

Agrafką określa się potocznie przecięcie dróg, które w rzucie z góry swoim kształtem przypomina agrafkę. Zazwyczaj budowana jest z dwóch przełączek jednokierunkowych. Dojeżdżając do skrzyżowania drogą oznaczoną jako podporządkowana pojawia się znak nakaz jazdy w prawo, natomiast po skręcie w tym kierunku zamierzając obrać inny kierunek jazdy należy stosować zasad przedstawione na schemacie, tzn. wybrać … Więcej

Rondo z wyznaczonymi kierunkami jazdy na pasach ruchu

13 stycznia 2018

W ruchu drogowym występują ronda, na których na poszczególnych pasach wyznaczone są „kierunki na pasie ruchu” tzw. strzałki, a przejazd przez skrzyżowanie odbywa się zgodnie z oznakowaniem. Na tego typu rondach nie sygnalizujemy jazdy na wprost, natomiast skręcając w prawo używamy prawego kierunkowskazu, jadąc w lewo lub zawracając używamy lewego kierunkowskazu. Przyjąć należy się, że początek … Więcej

Rondo bez wyznaczonych kiernków jazdy na pasch ruchu + tramwaj

13 stycznia 2018

Jest to najbardziej popularny typ rond występujących w naszym kraju. Zazwyczaj na takim rondzie nie występuje sygnalizacja świetlna. Wybór pasa ruchu w zależności od kierunku jazdy wynika z zasad zawartych w art. 22 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Oznacza to, że gdy skręcamy w prawo zajmujemy tylko prawy pas ruchu, jadąc na wprost zajmujemy dowolny … Więcej

Rondo bez wyznaczonych kiernków jazdy na pasach ruchu

13 stycznia 2018

Jest to najbardziej popularny typ rond występujących w naszym kraju. Zazwyczaj na takim rondzie nie występuje sygnalizacja świetlna. Wybór pasa ruchu w zależności od kierunku jazdy wynika z zasad zawartych w art. 22 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Oznacza to, że gdy skręcamy w prawo zajmujemy tylko prawy pas ruchu, jadąc na wprost zajmujemy dowolny … Więcej

Skrzyżowanie szerokie bezkolizyjne

12 listopada 2017

W przypadku skrzyżowania szerokiego (z cofniętym pasem zieleni) pojazd skręcający w lewo wymija się z pojazdem z naprzeciwka prawymi stronami tzw. po angielsku. Tor jazdy w lewo powinien przebiegać wąskim łukiem tzw. na ścięcie. Zawracając na skrzyżowaniu ustawiamy się przy lewej krawędzi, by nie wejść w kolizję z ruchem poprzecznym pojazdów. Poprzez cofnięty pas zieleni … Więcej

Skrzyżowanie szerokie bezkolizyjne + tramwaj

12 listopada 2017

W przypadku skrzyżowania szerokiego (z cofniętym pasem zieleni) pojazd skręcający w lewo wymija się z pojazdem z naprzeciwka prawymi stronami tzw. po angielsku. Tor jazdy w lewo powinien przebiegać wąskim łukiem tzw. na ścięcie. Zawracając na skrzyżowaniu ustawiamy się przy lewej krawędzi, by nie wejść w kolizję z ruchem poprzecznym pojazdów. Poprzez cofnięty pas zieleni … Więcej

Skrzyżowanie wąskie kolizyjne

12 listopada 2017

Skrzyżowanie kolizyjne (nie mylić użytego określenia ze znaczeniem sygnalizatorów świetlnych S1 lub S2) lub tzw. skrzyżowanie wąskie występuje wówczas, gdy pomiędzy jezdniami przecięcie jest na tyle wąskie, że istnieje możliwość ustawienia sie tylko odwóch pojazdów obok siebie. Wówczas wykonując manwer skrętu w lewo lub zawracania pojazdy objeżdżają się wzajemnie. Na takich skrzyżowaniach zawracanie zawsze wykonujemy … Więcej

Skrzyżowanie wąskie kolizyjne + tramwaj

12 listopada 2017

Skrzyżowanie kolizyjne (nie mylić użytego określenia ze znaczeniem sygnalizatorów świetlnych S1 lub S2) lub tzw. skrzyżowanie wąskie występuje wówczas, gdy pomiędzy jezdniami przecięcie jest na tyle wąskie, że istnieje możliwość ustawienia sie tylko odwóch pojazdów obok siebie. Wówczas wykonując manwer skrętu w lewo lub zawracania pojazdy objeżdżają się wzajemnie. Na takich skrzyżowaniach zawracanie zawsze wykonujemy … Więcej

Przełaczka jednokierunkowa + tramwaj

11 listopada 2017

Przełączka jednokierunkowa jest miejscem przeznaczonym tylko do wykonania manewru zawracania. Zawracanie w tej sytuacji odbywa się tylko z jednej strony, co oznacza, że możemy zająć prawy albo lewy pas ruchu. Należy jednak pamiętać, że jeśli zajmjemy lewy pas ruchu na przełączce musimy manewr zawracania skończyć na lewym pasie ruchu, a gdy zajmjemy prawy pas manewr … Więcej