Jest to najbardziej popularny typ rond występujących w naszym kraju. Zazwyczaj na takim rondzie nie występuje sygnalizacja świetlna. Wybór pasa ruchu w zależności od kierunku jazdy wynika z zasad zawartych w art. 22 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Oznacza to, że gdy skręcamy w prawo zajmujemy tylko prawy pas ruchu, jadąc na wprost zajmujemy dowolny pas ruchu, natomiast skręcając w lewo lub zawracając zajmujemy lewy pas ruchu. Wjazd na takie rondo odbywa się bez włączonego lewego kierunkowskazu. Na rondzie włączamy tylko prawy kierunkowskaz w celu zamiaru zmiany kierunku jazdy, tzn. opuszczenia ronda. Należy pamiętać, że jeżeli skręcamy w lewo lub zawracamy to manewr opuszczenia ronda powinien odbywać się tylko z prawego pasa ruchu, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia kolizji z pojazdem wjeżdżającym na rondo. Włączenie kierunkowskazu następuje po minięciu zjazdu poprzedzającego ten, którym chcemy wyjechać z ronda. Niezwłocznie po wykonaniu w/w manewru zaprzestajemy sygnalizowania. Wjeżdzając na omawiane rondo ustępujemy pierwszeństwa tylko pojazdom nadjężdzającym z lewej. Pojazdowi szynowemu ustępujemy pierwszeństwa także tylko z lewej strony tzn. wyjeżdzającemu z ronda, ponieważ wjeżdzający na skrzyżowanie musi zastosować sie do znaki A-7 ustąp pierwszeństwa.

Rondo Hipokratesa