Jest to pakiet jazd doszkalających przed egzaminem państwowym dla osób, które jeszcze nie opanowały biegle zadań egzaminacyjnych w stopniu umożliwiającym ich zaliczenie za pierwszym razem. Kurs ten zalecany jest każdemu, kto miał przerwę dłuższą niż 1 miesiąc pomiędzy ostatnim szkoleniem, a wyznaczonym egzaminem państwowym. Wymagamy także odbycia tego szkolenia dla osób które nie są naszymi absolwentami, a chcą doskonalić swoje umiejętności jazdy motocyklem pod naszym okiem, gdyż musimy mieć czas na obserwację ewentualnych przyczyn błędów oraz ich eliminację. Ilość godzin wykupionych ustalana jest indywidualnie z instruktorem na pierwszym spotkaniu i powinna  wystarczyć w pełni na prawidłową ocenę kursanta oraz w większości przypadków na dobre doszlifowanie przed egzaminem wszystkich zadań na placu manewrowym. W większości skupiamy się na tych elementach, które przysparzają najwięcej problemów z ich opanowaniem oraz na tych, które zostały niewyćwiczone poprawnie w ramach kursu podstawowego.