W ruchu drogowym występują ronda, na których na poszczególnych pasach wyznaczone są "kierunki na pasie ruchu" tzw. strzałki, a przejazd przez skrzyżowanie odbywa się zgodnie z oznakowaniem. Na tego typu rondach nie sygnalizujemy jazdy na wprost, natomiast skręcając w prawo używamy prawego kierunkowskazu, jadąc w lewo lub zawracając używamy lewego kierunkowskazu. Przyjąć należy się, że początek sygnalizowania manewru zamiaru zmiany kierunku jazdy następuje przed  wjazdem na skrzyżowanie tzn. w momencie kiedy najeżdżamy na strzałki znajdujące się na pasie ruchu. Aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas poruszania się po takich rondach należy pasy ruchu zajmować w następujący sposób: jeżeli do skrętu w lewo występują dwa pasy ruchu, wówczas skręt w lewo wykonujemy z pasa prawego lewego, natomiast zawracanie może odbywać się tylko ze skrajnego lewego pasa ruchu.

Rondo Czyżyńskie

Rondo Dywizjonu 308 (obok M1)

Rondo Meissnera