OFICJALNE WYNIKI ZDAWALNOŚCI OSK KORMORAN

Jeśli nie jesteście jeszcze Państwo zdecydowani, który ośrodek szkolenia kierowców wybrać proszę sprawdzić statystyki zdawalności danego ośrodka zanim podejmiecie Państwo ostateczne decyzję. Statystyka zdawalności krakowskich ośrodków szkolenia kierowców prowadzona jest oficjalnie od kilku lat. Od tego czasu każdego roku Urząd Miasta Krakowa publikuje oficjalne wyniki zdawalności każdego krakowskiego ośrodka szkolenia kierowców, na podstawie wyników otrzymanych z WORDÓW.  Statystyka obliczana jest na podstawie stosunku ilość egzaminów pozytywnych do negatywnych. Nie jest to zdawalnośc za I razem i nie uwzględnia faktu, iż osoby, kótre oblały i doszkalały się w innym OSK dalej zdają na statystki pierwszego ośrodka, w którym kursant odbył kurs podstawowy. Nie mając nic do ukrycia poniżej znajduje się zdawalność praktyki OSK KORMORAN za poszczególne lata.

Nasi kursanci dobrowolnie wskazali ile razy przystępowali do egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Poniżej przedstawiona została zdawalność procentowa, za którym razem udało się zaliczyć egzamin:

– za pierwszym razem zdało 83%

– za drugim razem zdało 13%

– za trzecim razem zdało 4%

Poniżej znajduje się ranking zadawalności krakowskich ośrodków szkolenia kierowców:

https://www.prawo-jazdy-360.pl/ranking-szkol-jazdy/osk-kormoran/krakow

Oficjalne wyniku zdawalności praktyki OSK KORMORAN – dane potwierdzone przez Urząd Miasta Krakowa.

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551

W I półroczu 2019 roku udało nam się osiągnąć najwyższą zdawalność od początku działalności OSK, która przedstawia się następująco:

Praktyka kat. A – 62,50 %

Praktyka kat. B – 60,00%

Teoria kat. B – 80,65%

 II półrocze 2018 roku.

Praktyka kat. A – 63,64 %

Praktyka kat. B – 51,02%

Teoria kat. B – 78,57%

I półrocze 2018 roku:

– 100% na kat. A

– 41,86% na kat. B

I półrocze 2017 roku:

– 100% na kat. A

– 43,48% na kat. B

II półrocze 2017 roku:

– 75% na kat. A

– 40,43% na kat. B

I półrocze 2016 roku:

– 100% na kat. A

– 41,86% na kat. B

II półrocze 2016 roku

– 47,73% na kat. B

2015 roku:

– 33,33% na kat. A

– 42,03% na kat. B, 

Pragnę nadmienić, iż średnia zdawalność ośrodków w Krakowie oscyluje w granicy około 30%.