Od 2019 roku egzaminy na kat. A2 oraz A prawa jazdy w Krakowie odbywają się tylko na motocyklu YAMAHA MT-07.

Szkolenie w zakresie kat A1 można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 16 lat. W przypadku kat. A2 kurs można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat, a w zakresie  kat. A trzy miesiące przed ukończeniem 24 lat. W przypadku posiadania kat A2 szkolenie na kat A można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 2 lat od daty uzyskania uprawnień w zakresie kat A2.

Aby ubiegać się o prawo na motocykl w zakresie kat. A1, A2 oraz A należy:

  • pierwszej kolejności wykonć badania lekarskie u lekarza uprawnionego do badań kieroców,
  • wyrobić zdjęcie 1 szt. do prawa jazdy (profil frontalny)
  • pobrać PKK (profik kandydata kierowcy) w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania a jeśli osoba jest zameldowana w innym mieście może pobrać PKK np. w Krakowie po udokumentowaniu, że w tym mieście zamieszkuje,

Po uzyskaniu PKK można wybrać 3 tryby zrobienia kursu:

  1. kurs klasyczny – zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych i dopiero po odbyciu wszystkich zajęć teoretycznych można przystąpić do zajęć praktycznych,
  2. kurs weekendowy –  zajęcia teoretyczne odbywają się w jeden weekend tj. piątek od godziny 17:00, sobota od godz. 9:00 oraz niedziela od godz. 9:00 i dopiero po odbyciu wszystkich zajęć teoretycznych można przystąpić do zajęć praktycznych,
  3. kurs eksternistyczny NAJSZYBSZY (najczęściej wybierana opcja przez motocyklistów, którzy posiadają kat. B) – kursant otrzymuje od nas kod dostępu do platformy, w której znajduje się całościowy materiał do opanowania teorii i po opanowaniu go udaje się na egzamin państwowy do MORD-u. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego przystępujemy od razu do zajęć praktycznych.