Egzamin na prawo jazdy każdego roku staje się coraz trudniejszy. Wcześniejsza baza zawierająca 500 pytań została zastąpiona bazą zawierającą pytań 2651. Ministerstwo wyszło z założenia, że taka liczba pytań jest niemożliwa do nauki na pamięć więc zmusi kursantów do rzetelnej nauki przepisów i interpretowania pytań zgodnie z posiadaną wiedzą. Ma to znacznie poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże.

 

Link do oficjalnych pytań obowiązujących na egzaminie.

https://www.prawo-jazdy-360.pl/