Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu
uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu
państwowego
1. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego.
2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w
celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym
przejściu.
5. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu
przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby
niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej
ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do
ruchu.
8. Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania
ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu
drogowego.
9. Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*)
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,*)

9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów
jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17. Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty
panowania nad pojazdem.
*) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.