Przełączka jednokierunkowa jest miejscem przeznaczonym tylko do wykonania manewru zawracania. Zawracanie w tej sytuacji odbywa się tylko z jednej strony, co oznacza, że możemy zająć prawy albo lewy pas ruchu. Należy jednak pamiętać, że jeśli zajmjemy lewy pas ruchu na przełączce musimy manewr zawracania skończyć na lewym pasie ruchu, a gdy zajmjemy prawy pas manewr zawracania kończymy na prawym pasie. Nie zawsze występuje poziome oznakowanie pasów ruchu natomiast możliwość ustawienia dwóch pojazdów wielośladowych obok siebie powoduje, iż mamy do czynienia z dwoma pasami ruchu nieoznaczonymi. Tego typu przełączkę rozpoznajemy poprzez ustawienie znaków zakaz wjazdu po tej samej stronie jezdni. Dodatkowo znaki poziome nas o tym informują, gdyż jedna linia jest przekraczalna, a druga zabrania wjazdu od strony linii ciągłej

al. Generała Andersa od ronda Kocmyrzowskiego w kierunku C.H. Wanda

al. Pokoju jadąc od ronda Grzegórzeckiego w stronę M1 do zawracania występują tylko przełączki jednokierunkowe

al. Pokoju jadąc od ronda Grzegórzeckiego w stronę M1 do zawracania występują tylko przełączki jednokierunkowe

al. Pokoju jadąc od ronda Grzegórzeckiego w stronę M1 do zawracania występują tylko przełączki jednokierunkowe