Przełączka dwukierunkowa jest miejscem przeznaczonym tylko do wykonania manewru zawracania. Zawracanie odbywa się przy lewej krawędzi. Tego typu przełączkę rozpoznajemy poprzez ustawienie znaków zakaz wjazdu po przeciwnych stronach jezdni. Dodatkowo znaki poziome nas o tym informują, gdyż obie linie krawędziowe są przerywane tzn. umożliwiają wjazd z obu kierunków.

al. Janusza Meissnera jadąc od ul Mogilskiej w kierunku ronda Młyskiego

ul. Stanisława Mikołajczyka jadąc od ronda Hipokratesa w kierunku ronda Piastowskiego występują trzy przełączki dwukierunkowe pod rząd

ul. Stanisława Mikołajczyka jadąc od ronda Hipokratesa w kierunku ronda Piastowskiego występują trzy przełączki dwukierunkowe pod rząd

ul. Stanisława Mikołajczyka jadąc od ronda Hipokratesa w kierunku ronda Piastowskiego występują trzy przełączki dwukierunkowe pod rząd